Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

84. Gadalaiki, gadskārtas 1392–1398

 1. Koši, koši, jauki, jauki,
  Kad bij silta vasariņa;
  Dzied putniņi, dzied ganiņi,
  Daiļi jāja pieguļnieki.
 2. Gausi nāca, drīz aizgāja
  Tie bagāti Ziemas svētki:
  Trīs dieniņas, trīs naksniņas
  Iet par kalnu dziedādami.
 3. Kas tur rībena
  Uz istabiņu:
  Ziemsvētki dancena
  Sav kumeliņu.
 4. Sen dzierdēju, nu redzēju
  Ziemas svētku kumeliņu:
  Gar zemiti krētes vilka,
  Ar basam kājiņam.
 5. Nāc, māsiņa, ciemoties
  Ziemas svētku vakarej:
  Būs pupiņas, būs zierniši,
  Būs cūciņas šņukuritis.
 6. Puiši, puiši, Ziemas svētki –
  Suņi trekni, ziergi liesi:
  Suņiem kauli, garoziņas,
  Ziergim tukšas redelītes.
 7. Kur gul Ziemsvētki, atnākdami?
  Rije, rije, pažobelej;
  Kur gul Ziemsvētki, atnākdami?
  Zierdziņu stallej, pažobelej;
  Kur gul Ziemsvētki, atnākdami?
  Gosniņu stallej, pažobelej;
  Kur gul Ziemsvētki, atnākdami?
  Aitiņu stallej, pažobelej;
  Kas tur rībena uz istabiņu?
  Ziemsvētki dancena sav kumeliņu