Categories
Veronika Porziņģe - ziņģes

14. Balta puķe, zaļa niedre

Kā atvase no tā paša celma ir uzskatāma dziesma “Balta puķe, zaļa niedre”, kuru teicēja 1948. gadā A. Krūmiņam dziedāja šādi (LFK 1824, 257, 258):

 1. Dzērājpuisis bēdājāsi, kur būs ņemti līgaviņu.
 2. Balta puķe ezerā, tā dzērāja līgaviņa.
 3. Peld, puķīte, maliņā, būsi mana līgaviņa.
 4. Balta puķe atbildēja: labāk ziedu ezerā;
 5. Labāk ziedu ezerā, ne dzērāja līgaviņa.

1985. gadā mēs vēlreiz atgriezāmies pie šīs dziesmas. Izmaiņas metriskajā uzbūvē – ceturtdaļpauze trešajā taktī un pusnots desmitajā. 1948. gadā dziedātajā variantā sākumā līgani mainās 2/4 ar 3/4 un desmitajā taktī vēlreiz tiek “iemesta” trīsdaļība, kas neļauj iejusties vienmērīgajā dziesmas plūdumā. Dziedātājas mūža otrajā pusē vairāk darbojusies inerce: blakus trīs taktis trijdaļu metrā, pārējās – tikai divdaļīgā. Vēl jāpiezīmē, ka 1985. gada variantā dziedātāja mainījusi piedziedājuma formulu:

 1. Balta puķe, zaļa niedra tili vai
  Ezerāje līgojāsi trād, ridi, ridi rallallā.
  Ezerāje līgojās, urā, urā, urā!
  Tur jā, tur jā, tidrī, tidrī opsapsā.