Categories
par biedrību

Darbība 2015. gadā

Biedrības darbība 2015.gadā (PDF)

Projekti 2015

Pasākumi 2015

Biedrībai „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” 2015.gads sācies veiksmīgi – ar labām ziņām par finansiālu atbalstu 10 000 Eur divu speciālistu piesaistei biedrībai.

Tā kā biedrība ir sabiedriska labuma organizācija, tad cilvēki, kas tajā darbojas, līdz šim ir strādājuši bez atlīdzības, sabiedriskā kārtā, ja vien kādā no projektiem nav iespējams piesaistīt finansējumu projekta vadīšanai un administrēšanai. Un tieši tāpēc 2014.gada vasarā mēs – Lidija Jansone un Dace Martinova – uzsākām sarunas ar Nacionālās Apvienības biedri Janīnu Kursīti-Pakuli par iespēju finansiāli atbalstīt biedrības darbiniekus. Toreiz uz Janīnas Kursītes – Pakules jautājumu par to, kas suitiem būtu visnepieciešamākais, sniedzām atbildi, ka ir nepieciešams finansējums darbiniekiem – projektu vadītājam un sabiedrisko attiecību speciālistam, jo tas aktivitāšu apjoms, ko biedrība pēdējos gadus veikusi, ir liels un apjomīgs, un nav realizējams, vienam cilvēkam strādājot sabiedriskā kārtā. Tas nozīmētu to, ka, strādājot pastāvīgā, adekvāti atalgotā darbā, būtu iespējams pamatīgāk strādāt pie projektu sagatavošanas, komunikācijas ar valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskajiem medijiem, pasākumu organizēšanu, dažādu atskaišu sagatavošanas un virkni citu aktivitāšu, kas saistās ar Suitu kultūrtelpas (Alsungas novads, Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, Kuldīgas novada Gudenieku pagasts) saglabāšanu, attīstības un popularizēšanas nodrošināšanu. Jāpiemin, ka Janīna Kursīte- Pakule pēc sarunas ar mums Rīgā mēģināja uzrunāt dažādas valsts institūciju amatpersonas, tai skaitā arī Kultūras ministri Daci Melbārdi, bet nesekmīgi.

Taču veiksmīga suitiem izrādījās tikšanās ar Saeimas deputātu Gaidi Bērziņu, kas bija ieradies Alsungā uz Suitu novada mācību grāmatas prezentācijas svētkiem. Toreiz viņš tika uzaicināts uz sarunu biedrības telpās, lai iepazīstinātu ar biedrības darbu, problēmām un vissvarīgākām vajadzībām biedrības attīstībai. Pēc biedrības valdes priekšsēdētājas Daces Martinovas iesnieguma Nacionālai Apvienībai par finansējuma nepieciešamību divu speciālistu piesaistei LR Saeima Likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” 13.pielikumā „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2014.gada 17.decembrī piešķīra finansējumu Alsungas novada domei 10000 Eur apmērā Suitu kultūrtelpas nodrošināšanai.

Šobrīd šī mērķdotācija tiek veiksmīgi apgūta, domei deleģējot attiecīgo funkciju veikšanu biedrībai „Etniskās kultūras centrs „Suiti””. Biedrība no jūnija piesaistījusi divus darbiniekus – projektu vadītāju Daci Martinovu un sabiedrisko attiecību vadītāju Māru Rozentāli.

2015.gadā sekmīgi īstenoti virkne projektu (vairāk – sadaļā “Projekti”), kā arī organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes (sadaļa “Pasākumi”). Kopš gada sākuma organizētas arī vairākas tikšanās ar pašvaldībām un valsts institūcijām saistībā ar projekta iespējām par Alsungas pils saglabāšanas un restaurācijas procesu, Suitu kultūrtelpas saglabāšanas jautājumos un nodoma protokola atjaunošanu starp sadarbības partneriem un potenciāliem atjaunotā nodomu protokola partneriem.