Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

1. Saule, Mēness, zvaigznes un Pērkons

 1. Saulīt cierta mēnešam
  Ar sudraba zobentiņu –
  Kam atjēma ausekļam
  Saderētu līgaviņu.
 2. Saulit kūla mēnestiņu
  Ar sudraba čakārniti;
  Ai, saulīte, nekuļ mani –
  Tav dieniņa, man naksniņa.
 3. Saulit savus kumeliņus
  Jūriņej peldenāja;
  Pate sēd kalniņej,
  Zelta groža rociņej.
 4. Ai saulīte, ai saulīte,
  Tavu zemu kumeliņu –
  Līdz pusīti zīda svārki
  Rasiņej iemierkuši.
  Rasiņāji izmirkuši.
 5. Saule brauca par debesi
  Div dzelteni kumeliņi.
  Ai, saulīte, mīļa, balta,
  Vai tie tav nepiekusa?
  Vai tie tev nepiekusa?
  Lai tie kūst, vai nekūst,
  Pūtenāt nevarēju.
  Pūtināt nevarēju.
 6. Ko tie mani suņi rēja,
  Pie vārtiem sēdēdami?
  Saulit brauca miglu dzērt
  Uz sudraba ezeriņu.
  Uz sudraba ezeriņa.
 7. Saulit, mana krusta māte,
  Pār Daugavu roku sniedz;
  Pār upiti roku sniedza;
  Ne tai mirka zelta pušķi,
  Ne sudraba ielociņi.
 8. Navaid tiesa, navaid tiesa,
  Ka saulite nakti gul:
  Vai rītej tur ūzlēca,
  Kur nogāja vakarej?
  Kur gulēja vakarej.
 9. Vakarej noiet saule,
  Iekrīt zelta laiviņej;
  No rītiņa ūzlec saule,
  Paliek laiva līgojot.
 10. Noriet saule vakare,
  Zeltābolu mētādama;
  No rītiņa ūzlēkdama
  Sijā tīru sudrabiņu.
 11. Kupla liepa ūzauguse
  Manej lopu laidarej;
  Tur saulite jostu kāra,
  No rītiņa ūzlēkdama.
 12. Bērzīš auga trīs lapam
  Diža ceļa maliņej;
  Tur saulite jostu kāra,
  Saules meita vaiņadziņu.
 13. Mazs putniņis, zelta spārni,
  Pret saulītes lidenāja;
  Saulej nesa grāmatiņu –
  Saules meita saderēta.
  Saules meita nomiruse.
 14. Saulit, zelta jumpraviņa,
  Mitosim vaiņadziņus –
  Tav ar zelta pumpiņam,
  Man – sudraba lapiņam.
 15. Mēness zvaigznes izskaitīja,
  Vai ir visas vakarej;
  Ir gan visas vakarej,
  Auseklītis vien navaid;
  Auseklītis aiztecēja
  Kamburej putru strēbt.
 16. Mēnestiņis nakti brauca,
  Jēma mani ormanīti;
  Mēnestiņis man apsedza
  Savu zvaigžņu mēteliti.
 17. Pērkoņa tēvam
  Deviņi dēli –
  Trīs rūca, trīs spēra,
  Trīs zibenēja.
 18. Es pārsviedu zelta zierni
  Pār sudraba ozoliņu;
  Ziernis gāja šķindēdams
  Pa zariņu zariņim.
 19. Šorīt agri saule lēca
  Sārkanej kociņej;
  Jauni puiši veci tapa,
  To kociņu meklēdami.