Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

1. Saule, Mēness, zvaigznes un Pērkons

Saulīt cierta mēnešamAr sudraba zobentiņu –Kam atjēma ausekļamSaderētu līgaviņu. Saulit kūla mēnestiņuAr sudraba čakārniti;Ai, saulīte, nekuļ mani –Tav dieniņa, man naksniņa. Saulit savus kumeliņusJūriņej peldenāja;Pate sēd kalniņej,Zelta groža rociņej. Ai saulīte, ai saulīte,Tavu zemu kumeliņu –Līdz pusīti zīda svārkiRasiņej iemierkuši.Rasiņāji izmirkuši. Saule brauca par debesiDiv dzelteni kumeliņi.Ai, saulīte, mīļa, balta,Vai tie tav nepiekusa?Vai tie tev nepiekusa?Lai tie kūst, […]