Categories
par biedrību

Darbība 2016. gadā

Biedrības darbība 2016.gadā (PDF)

Projekti 2016

Pasākumi 2016

2016.gadā ar biedrības goda biedres Janīnas Kursītes-Pakules gādību biedrība apgūs valsts budžeta mērķdotāciju “Suitu kultūrtelpai” 10 000 EUR apmērā, kas, tāpat kā pagājušajā gadā, tiks izlietota divu speciālistu – projektu vadītājas (Dace Martinova) un sabiedrisko attiecību vadītājas (Māra Rozentāle) piesaistei. Mērķdotācijas apguvei biedrība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar Alsungas novada domi.
2016.gadā biedrība plāno īstenot virkni projektu un pasākumu, piesaistot finansējumu no dažādiem fondiem. Vairāk – sadaļās “Projekti 2016.gadā” un “Pasākumi 2016.gadā”.