Categories
par biedrību

Projekti 2016.gadā

Sadarbībā ar Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai realizēti projekti

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Dalība Vitsunas Kultūras mantojuma festivālā Ungārijā

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” sadarbībā ar etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” dalībniecēm no 2016.gada 13.-17.maijam īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzfinansētu projektu “Dalība Vitsunas Kultūras Mantojuma festivālā Ungārijā”.

Vitsunas Kultūras Mantojuma festivāls Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, brīvdabas muzejā, tiek organizēts katru gadu, bet šogad īpaši tika atzīmēta desmit gadu jubileja, kopš Ungārija pievienojusies UNESCO Konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Tāpēc šogad uz festivālu kā goda viesi tika aicināti UNESCO iekļautās nominācijas “Suitu kultūrtelpa” pārstāvji – dziedātāji, muzikanti, dejotāji un amatnieki, lai festivāla dalībniekus iepazīstinātu ar suitu kultūras daudzveidību.

Tā kā ansambļa “Suitu sievas” dalībnieces ir ne tikai dziedātājas, bet arī rokdarbnieces, tradicionālo instrumentu spēlmanes, suitu danču dejotājas un ēdienu gatavotājas, tad suitu kopienu Ungārijā godam pārstāvēja deviņas “Suitu sievas” un biedrības vadītāja Dace Martinova. Pirmajā dienā tika noorganizēta konference, kurā piedalījās Nemateriālās kultūras mantojuma eksperti no daudzām Eiropas valstīm, tai skaitā UNESCO Nemateriālās Kultūras mantojuma departamenta vadītājs Tim Curtis.
Ekspertiem, kā arī visiem festivāla apmeklētājiem trīs dienu garumā bija iespēja klausīties suitu dziesmas, mācīties dančus un rotaļas (attēlā ungāru studenti mācās suitu rotaļas), iepazīt suitu pūru, kā arī nogaršot mūsu ēdienus. Dalībnieces no festivāla ir pārvedušas ne tikai jaukas atmiņas, iespaidus un kontaktus, bet arī ielūgumus uz citiem pasākumiem Ungārijā.
Kopējais piešķirtais VKKF finansējums projektam 2000 EUR.

Balto villaiņu un mēleņu aušanas un izšūšanas apmācības Alsungā un Jūrkalnē

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu (1200 EUR) īstenojusi 2015. gada nogalē uzsākto projektu “Balto villaiņu un mēleņu aušanas un izšūšanas apmācība Alsungā un Jūrkalnē.” Līdz ar Suitu kultūrtelpas iekļaušanu UNESCO paspārnē suiti pamanījušies atjaunot un iedzīvināt daudzas no suitu tradicionālās kultūras mantojuma tradīcijām un prasmēm. Viena no tām ir tradicionālā tautas tērpa darināšana. Plašākai sabiedrībai suitu tautastērps pazīstams ar koši sārtiem brunčiem un koši rūtoto villaini – trako drānu, bet suitu tautastērpa pūra lāde ir daudz bagātāka un daudzveidīgāka. Suitu pūra lādē atrodamas arī goda drānas – baltā rakstainā villaine un mēlene.

Vēsturiskie avoti un liecības vēsta, ka baltās izšūtās villaines un mēlenes ir bijušas suitu tautastērpa neatņemama sastāvdaļa. Tās tika valkātas lielos svētkos (lielos godos) – kāzās, kristībās, vietējos reliģiskos svētkos u.c.. Pamatā baltās rakstainās villaines un mēlenes pieder pie līgavas un jaunu meitu apģērba. Senāk šo skaisto villaiņu esamība meitas pūra lādē liecināja par stāvokli sabiedrība un rocības līmeni ģimenēs. Šīs villaines tiek valkātas komplektā – mēlene, kas nedaudz lielāka, apakšā, bet baltā rakstainā villaine – virspusē.

Šajā projektā dalībnieki mācījās darināt ne tik populārās, darināšanas ziņā sarežģītākās un izmaksu ziņā dārgākās suitu tautas tērpam piederīgās goda drānas, par mācībspēku projektā piesaistot pašmāju pieredzes bagātās suitu tautastērpu darinātājas un audējas – Kristīni Vasiļevsku, Kristīni Brūkli un Maretu Petroviču.

Biedrība īstenojusi projektu “Aušanas apmācība Basos un Gudeniekos” Kuldīgas novada pašvaldības kultūras jomas projektu konkursa ietvaros. Piešķirtā finansējuma summa 300 EUR.

Tradicionālās kokles un stabules spēles apmācība Alsungā

Biedrība īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras programmas 2016 līdzfinansētu projektu “Tradicionālās kokles un stabules spēles apmācība Alsungā” no 2016.gada 27.jūnija līdz 1.jūlijam. Projektā Andas Ābeles vadībā vairāk kā 14 dalībnieki piecu dienu garumā apguva kokles un stabules spēli. Pēterdienā, 29.jūnijā Alsungas Sv.Miķeļa Romas katoļu baznīcā tika noorganizēts nometnes dalībnieku koncerts “Pēterdienu daudzinot”, izdziedot un spēlējot gan tradicionālās suitu un latviešu tautasdziesmu melodijas, gan arī Andas Ābeles komponētos instrumentālos skaņdarbus.
Piešķirtais finansējums projektam 350 EUR.

Suitu tradīciju skoliņa 2016

Jau sesto reizi tika noorganizēta Suitu tradīciju skoliņa suitu bērniem no Alsungas, Jūrkalnes un Gudeniekiem. Atkal redzēšanās prieks, jauni draugi, iespaidi un suitu tradīciju izzināšana nedēļas garumā. Paldies skolotājām Ligitai, Kristīnei un Aigai, kā arī visiem iesaistītajiem pasniedzējiem.

Dziju krāsošanas darbnīca suitos

Biedrība īstenojusi VKKF Kurzemes kultūras programmas līdzfinansētu projektu “Dziju krāsošanas darbnīca suitos”. Projektā sešas dalībnieces aizvadīja  nedēļas nogali Jūrkalnē, krāsojot dzijas ar dabiskajām krāsvielām, apgūstot jaunvārdus no suitu mantojuma un mācoties saskatīt Latvijas “trakās” krāsas. Kopumā tapa 50 dažādas toņu nokrāsas! Liels paldies skolotājām Anetei Karlsonei un Dainai Ieviņai!

CD “Suitu kāzas. Precību un kāzu dziesmas” izdošana. 2.kārta

Biedrība īstenojusi Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansētu projektu “CD “Suitu kāzas. Precību un kāzu dziesmas” īstenošana. 2.kārta”. Izdots audiodisks 1500 eks. ar pievienotu grāmatiņu par suitu precību un kāzu tradīciju aprakstu. Šis ir pirmais ieraksts, kurā piedalījušies visi aktīvi darbojošies suitu etnogrāfiskie ansambļi un folkoras kopas – “Suitu sievas”, “Gudenieku suiti”, “Maģie  suiti”, “Suitu vīri”, “Suitiņi” un “Suitu dūdenieki”. Kopā albumā ierakstītas 30 dziesmas, skaņu režisors Kaspars Bārbals (studija “Lauska”). Grāmatiņas satura autores ir Lidija Jansone un Ilga Leimane, zinātniskā redaktore un ievadvārdu autore etnomuzikoloģe Anda Beitāne. Tulkojumu angļu valodā nodrošināja Amanda Māra Jātniece (SIA “20 ābeles”). Maketa autore Ilze Poriķe, savukārt foto autors – Dzintars Leja.

Piektdien, 14.oktobrī, Alsungas kultūras namā norisinājās izdevuma prezentācijas pasākums ar improvizētu Suitu kāzu iestudējumu.

Projekta 2.kārtas VKKF finansējums 2500 EUR.

Vīru tradicionālās dziedāšanas meistarklases folkloras kopai “Suitu vīri”

Biedrība īstenojusi VKKF līdzfinansētu (500 EUR)  projektu “Vīru tradicionālās dziedāšanas meistarklases folkloras kopai “Suitu vīri””.

Projektā no 2016.gada 15.līdz 18.decembrim tika noorganizētas meistarklases tradicionālās mūzikas eksperta, etnomuzikologa no Igaunijas, priestera Sakaarias Jaan Leppik vadībā. Pasniedzējs ilgus gadus bijis arī saistīts ar setu novada Igaunijā vīru dziedāšanas tradīciju atjaunošanu un kopšanu (setu dziedāšana ir iekļauta UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā). Ar meistarklašu vadītāju  tika noslēgts autoratlīdzības līgums, kā ietvaros viņš sagatavoja apmācību programmu, izdales materiālus, kā arī nodrošināja meistarklašu norisi.  

Kopā meistarklasēs piedalījās 13 dalībnieku, kuri ieguva jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas par vīru tradicionālo dziedāšanu vispār un arī specifiski suitu novadam raksturīgo, kā arī stimulu arī turpmāk padziļināt zināšanas par šo jomu. Tā kā pasniedzējs bija izpētījis tieši burdona dziedāšanas pirmsākumus šajā reģionā, tad kopā ar vīriem viņš pastiprināti pievērsās tieši šim dziedāšanas veidam – taču vīriem raksturīgā izpildījumā.

Meistarklases noslēgumā Suitu vīri kopā ar pasniedzēju dziedāja ceturtās Adventes dievkalpojumā Alsungas Sv. Miķeļa baznīcā.

Ar sadarbību ļoti apmierināti ir gan dalībnieki, gan arī pasniedzējs, kuri plāno šo sadarbību turpināt – jau pavasarī ir sarunātas nākošās vīru tikšanās suitos.

Dreļļu aušanas tehnikas apmācība Jūrkalnē