Categories
ansambļi

Bērnu folkloras kopas

Suitu novadā darbojas divas bērnu folkloras kopas:

Alsungas vidusskolas folkloras kopa “Suitiņi”

Kopa dibināta 1985. gadā, tās pirmā vadītāja skolotāja Lidija Jansone. No 2000. gada SUITIŅUS vada Gunta Matēviča. Folkloras kopā dzied un danco Alsungas vidusskolas audzēkņi. Kolektīvs aktīvi iesaistījies Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kustībā Pulkā eimu, pulkā teku. Esam gan skolēnu, gan pieaugušo Dziesmu svētku un folkloras festivāla Baltica dalībnieki. Piedalāmies Alsungas novada pasākumos un, protams, esam bijuši visu Burdonas festivālu dalībnieki. Dziedam suitu novadā pierakstītas dziesmas, Alsungas, Jūrkalnes un Gudenieku pagastos dziedātos burdonus.
Kopā bērni sāk darboties 1. klasē, ja ir vēlēšanās, tad līdz skolas beigšanai. Un tad sākas viss no gala. Lielākais prieks, ka arī tie SUITIŅI, kas skolu beiguši, neatsaka sadziedāt ar tagadējiem suitiņiem. Lai mums skan!

Vadītāja: Gunta Matēviča
+371  29918207
gajem@inbox.lv

Basu pamatskolas folkloras kopa “Krētainie suiti”

Kopa darbojas kopš 2002. gada. “Krētainie suiti” papildus burdona dziedāšanai ir atjaunojuši suitu tradicionālo muzicēšanu, izmantojot plašu tautas mūzikas instrumentu klāstu. Piedalījušies festivālos Baltica, burdona festivālos un “Pulkā eimu, pulkā teku”. “Krētainie suiti” ir etnogrāfiskā ansambļa “Gudenieku suiti” tradīciju pārmantotāji.

Folkloras kopu vada Iveta Akeldama (tel. Basu pamatskolā: 63352231).