Categories
ansambļi

Gudenieku Suiti

Gudenieku etnogrāfisko ansambli “Gudenieku suiti” 1965. gadā nodibinājusi bijušās Gudenieku pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Lidija Jansone. Viņa to vada jau 55. gadu. Tagad tajā dzied arī pirmo ansambļa dalībnieču bērni un mazbērni. Gan pati vadītāja, gan ansamblis repertuāru apguvuši tiešā mantojuma ceļā.

Viņi senās suitu tradīcijas un prasmes lieliski demonstrējuši dažādos semināros un sarīkojumos Suitu novadā, Rīgā, Tallinā, pat Stokholmā, Lisabonā un Briselē.

Dziedātāji ir piedalījušies triju latviešu mākslas filmu uzņemšanā (A. Freimaņa “Dzīvīte”, A. Slapiņa “Cerību lauki”, V. Kairiša “Kāzas”). Ansambļa dalībnieki ir piedalījušies visos “Baltica” festivālos Latvijā. Sevišķi augstu “Gudenieku suiti” vērtē tieši seno suitu burdona dziedāšanu, tā skanisko dažādību.

Jaunie dziedātāji pamazām pārņem iepriekšējās paaudzes teicēju un locītāju kuplo dziesmu pūru un dziedāšanas prasmes kopā ar suitu tērpa valkāšanas tradīcijām.

Vadītāja: Lidija Jansone
+371 26010239
gacas@inbox.lv