Categories
publikācijas

Savejie sapratīs

Savējie sapratīs!

Suiti cenšas saglabāt savu kultūras mantojumu un popularizēt to. Viens no veidiem ir lietot suitiem raksturīgos vārdus un izteicienus ikdienā, lai tie tiktu pārmantoti no paaudzes paaudzē. To savulaik veicinājis Jānis Priedoliņš (26.11.1941.-24.05.2014) dzimis un visu mūžu dzīvojis Jūrkalnē “Dzērviņos”. Viņš bija patiess sava laika Jūrkalnes kultūras dzīves darbinieks. Vietējā amatierteātrī viņš aktīvi iesaistījās gan kā aktieris, gan kā režisors, bija ekskursiju vadītājs pagasta viesiem. Mantojumā no mātes saņemot baznīcas atslēgas, Jānis godprātīgi pildīja arī draudzes vadītāja pienākumus, ko šobrīd turpina viņa brālis Eduards Priedoliņš.
Valodas izloksne ir liela bagātība, mēs varam būt lepni, ka ar savu īpatnējo izloksni bagātinām latviešu valodu. 90-tajos gados lasītāji ar lielu interesi gaidīja Jaņuka (Jānis Priedoliņš) ar viegla sarkasma pilnos humoristiskos stāstus “Savējie sapratīs”, kuros bija atspoguļoti ne tikai pagasta, bet visas valsts notikumi. Tie tika publicēti suitu izloksnē gandrīz katrā pagasta avīzē “Maģie suiti”.

2020.gadā izdotā grāmata ar Jāņa Priedoliņa stāstiem “Suitu novada mantojums. Savējie sapratīs!”, kura papildināta ar audio ierakstiem. Stāstus ierunājuši jūrkalnieki, Jāņa Priedoliņa laikabiedri – Skaidrīte Niedoliņa, Marija Janvāre, Arvīds Bērziņš un Aivars Brūklis.

1996.gads

1996-02
1996-03
1996-04
1996-05
1996-06
1996-07
1996-08
1996-09
1996-10
1996-11
1996-12