Categories
jaunumi

Biedru pilnsapulce 30.03.2021.

Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti” BIEDRU PILNSAPULCE notiks 2021.gada 30.martā.

Balsošana tiek organizēta līdz 2021.gada 29.martam, saņemot no biedriem elektroniski vai rakstveida formāta parakstītu BIEDRU PILSAPULCES Balsošanas PROTOKOLU.

Saziņa ar biedriem tiek organizēta personīgi un elektroniski. Balsošanas rezultāti tiek apkopoti 2021. gada 30. martā. Pilnsapulces lēmumu rezultāti tiek izziņoti elektroniski, SMS veidā un personīgi.

*** Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
*** Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.pantu.

(Jebkuram biedram ir tiesības nobalsot pirms pilnsapulces, ja tiek izpildīti divi sekojoši nosacījumi: Balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj biedrībai nodrošināt dalībnieka identifikāciju (tai skaitā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus), un Balsojums tiek saņemts biedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces. Elektroniskais paraksts var būt gan drošs elektronisks paraksts, gan nekvalificēts elektroniskais paraksts. Elektronisko dokumentu uzskata par pašrocīgi parakstītu.)