Categories
Burdona festivāla dalībnieki 2024

Žibacteņa

Latvija

Folkloras kopa ,,Žibacteņa” Aglonas vidusskolā darbojas kopš 2013.gada rudens. Kopas nosaukums tulkojumā no latgaliešu valodas nozīmē – vizbulīte. ,,Žibacteņā” darbojas bērni no sākumskolas līdz vidusskolai. Ja ir iespēja, pievienojas arī skolas absolventi.

,,Žibacteņas” dalībniekiem ļoti patīk iet rotaļās un dejot tradicionālās dejas. Taču vislabāk padodas braši dziedāt. Jau no darbības pirmsākumiem kopas dziedātāji ir guvuši ievērojamus rezultātus dziedāšanas konkursos un tikuši pamanīti ar savu vareno dziedātprasmi.

Kopas dalībnieku gaidītākais pasākums ir ikgadējais nacionālais sarīkojums ,,Pulkā eimu, pulkā teku”. Par to tiek sapņots jau no mācību gada sākuma.

,,Žibacteņa” ar savu dalību kuplina skolas, pagasta un novada pasākumus, brauc koncertēt arī pie kaimiņiem. Tie vienmēr ir atraktīvi un aizrautīgi pavadīti mirkļi.