Categories
Veronika Porziņģe Veronika Porziņģe - tautasdziesmas

89. Bēru dziesmas 1416–1454

Zinu dienu pie dieniņas,Vienu dienu nezināju –To dieniņu nezināju,Kad zūd manis augumiņis. Pelē manis vaiņadziņis,Rūsē manis gradzentiņis;Vai tie abi paredzēja,Ka es ilgi nedzīvāšu? Loki pūru, jaunā māsa,Man pūriņu nevajaga:Man Dēkliņa novēlēj’seMeitej miert vaiņagej. Mieršu, mieršu, nedzīvāšu,Pūru manu izdalat:Dvielis krusta kalējam,Cimdi kapa racējam,Mūža nama sniķerjamSedzat baltu villainiti. Pieminot es ūzauguSavai mīļai māmiņai:Kā ūzaugu, tā paguluApakš zaļa […]