Categories
suitu kultūras mantojums

Suitu stāsti

Lai saglabātu suitu valodu, šodien ir jāveic steidzami glābšanas pasākumi, kamēr mums vēl ir pieejami salīdzinoši labi valodas zinātāji. Lidijas Jansones redakcijā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu paveikts darbs pie pirmās suitu valodā sarakstītās grāmatas manuskripta izveides. Šeit lasāmie teksti ir melnraksta versija, kas šobrīd vēl nav uzskatāmi par pabeigtiem. Lai gan darbs pie šo […]

Categories
suitu kultūras mantojums

Suiteņu stāsti

Šeit lasāmo stāstu autore ir Alsungas etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” vadītāja Ilga Leimane. Stāstos ir aprakstīti dažādi jautri un interesanti atgadījumi šī slavenā etnogrāfiskā ansambļa dzīvē. Raksti ir tapuši publicēšanai pašvaldības mēnešrakstā “Alsungas Ziņas”, lai pašiem suitiem atsvaidzinātu atmiņā te reiz ikdienā skanējušo valodu. Katra mēneša izdevumā tiek ievietots viens stāsts. Stāsts # 1 Katr […]