Sveicināti Suitos!

Dzīvojot savrup kā neliela katoļu saliņa apkārtējā luteriskajā Kurzemes vidē, suiti paturējuši to, kas nevienā citā novadā Latvijā nav saglabājies tādā blīvumā un tādā koncentrācijā, – īpatnēju raksturu, paražas tautastērpus, tradicionālās kultūras lietas un priekšmetus.

Aktuāli Suitu novadā

Pilnsapulce

Biedrība Etniskās kultūras centrs “Suiti” aicina biedrus uz PILNSAPULCI 31.martā, plkst. 16:00,…

Lasīt vairāk

Suitu novada savdabība veidojusies kopš 17. gadsimta pirmās puses, kad novada zemju īpašnieks Johanns Ulrihs Šverins apprecēja poļu muižnieci Barbaru Konarsku, pārgāja katoļticībā un pārkatoļoja sev piederošā novada ļaudis, tā atšķirdams tos ticības ziņā no Kurzemes luterticīgajiem novadiem.

Janīna Kursīte

Dzīvojot savrup kā neliela katoļu saliņa apkārtējā luteriskajā Kurzemes vidē, suiti paturējuši to, kas nevienā citā novadā Latvijā nav saglabājies tādā blīvumā un tādā koncentrācijā, – īpatnēju raksturu, paražas tautastērpus, tradicionālās kultūras lietas un priekšmetus.

[wds id=”2″]