Categories
Burdona festivāla dalībnieki 2024

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis

Latvija

Ansamblim raksturīgas braucamās dziesmas, apdziedāšanās dziesmas, kuras dziedāja, viens otru apdziedot. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis palīdz saglabāt kultūrvēsturiskās vērtības, rūpējas, lai tās nezustu un tiktu nodotas nākamajām paaudzēm, tādēļ sadarbojas ar Rudes pamatskolu un citām pašvaldības iestādēm.

Ansambļa dziesmu pūrs ir bagāts un neizsmeļams, dalībniekiem atliek no tā šķetināt un šķetināt.