Categories
Burdona festivāla dalībnieki 2024

Pelvas leelo ansambļis “Madara’”

Igaunija

Igaunijā ir sešpadsmit madaru šķirnes. Ansamblim vissvarīgākā ir tā, kuru izmantojuši mūsu senči, krāsojot sarkano dziju. Šīs sarkanās dzijas tika ieaustas piedurkņu rakstos, jostās un tradicionālo apģērbu malās, lai atvairītu ļaunumu. Piecas sievietes no Pelvas leelo ansambļa “Madara’” savās dziesmās sapinušas dažādus melodiskus rakstus. Viņu repertuārā dzirdamas arhaiskas tradicionālās dziesmas, darba dziesmas un priecīgas svētku dziesmas.

Augšējais komats vārda madara’ beigās apzīmē daudzskaitli setu valodā. Šogad “Madara’” dziedātājas svin savu desmit gadu jubileju. Viņas ir piedalījušās daudzos kopienas svētkos un pasākumos, kā arī veduši leelo tradicionālās dziedāšanas veidu uz Krieviju, Gruziju, Vāciju un Latviju. Burdona festivālā “Madara’“ izpildīs setu tradicionālās dziesmas.