Categories
Burdona festivāla dalībnieki 2024

Liepājas Bērnu un jaunates centra folkloras kopa “Ķocis”

Latvija

Liepājas Bērnu un jaunates centra folkloras kopa “Ķocis” dibināta 1996.gadā Liepājas Mākslinieciskās jaunrades centrā “Vaduguns”. Pirmā vadītāja un dibinātāja Mirdza Vanaga.

Kopš 2006.gada kopu vada Solveiga Kūlaine.
Šobrīd kopā darbojas 26 bērni un jaunieši vecumā no 5 – 19 gadiem.

Folkloras kopa muzicē, dzied, iet rotaļās, stāsta, joko, danco, organizē dančus, koncertus un valkā Lejaskurzemes krāšņākos tautastērpus no Bārtas, Nīcas, Rucavas un Pērkones.
Kopā akcents tiek likts uz lokālās tradīcijas apguvi, saglabāšanu un popularizēšanu, īpaši tradicionālās dziedāšanas jomā.

Nīcas un Bārtas garie saucieni un leiši ir kļuvuši par šīs kopas specialitāti, jo tiek apgūti no šī brīža tradīcijas nesējiem- Nīcas, Otaņķu un Bārtas etnogrāfiskajiem ansambļiem.
PIEREDZE

2024 dalībnieki Latvijas Radio 2 Gadsimta garākā līgodziesma tiešraides projektā.
2024 VISC Kurzemes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu skatē par programmu “Zaļumballe Misiņkalnā” iegūts 1.pakāpes diploms
2024 Muzikanti Baltijas starptautiskajā Ģikšu danču naktī
2023 Dalībnieki starptautiskā bērnu un jauniešu folkloras festivālā “Baltu Raštai” Kauņā Lietuvā
2023 Dalībnieki starptautiskā jauniešu festivālā “Tartu Folk” Tartu, Igaunijā
2023 tradicionālās muzicēšanas konkursa “Klaberjakte” laureāti kapelu un individuālo muzikantu kategorijā
2023 tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” laureāti ar Kurzemes tradicionālajām dziesmām solo un trio kategorijās
2023 Jauniešu mūzikas konkursa “Open stage 2023” uzvarētāji un Skatītāju simpātijas balvas ieguvēji
2022 Starptautiskā tiešsaistes konkursa “Folk Off” uzvarētāji
…un ļoti daudz citu notikumu…