Categories
Burdona festivāla dalībnieki 2024

Sēļu tradicionālās mūzikas grupa “Krāces”

Latvija

Krustpils Kultūras centra sēļu tradicionālās mūzikas grupa “Krāce” dibināta 2022. gadā ar mērķi izzināt, praktizēt un popularizēt Sēlijas un arī citu sēlisko apvidu tradicionālo vokālo un instrumentālo mūziku. Grupas repertuārā ir gan jaunākā, gan senākā slāņa tradicionālā mūzika. Tā kā sēlisko apvidu senākā slāņa vokālajā mūzikā ir plaši pārstāvēti abi burdona / daudzbalsības veidi (sillabiskais un dūdu), tad tiem ir ierādīta arī būtiska vieta “Krāces” repertuārā. Tematiski tās ir gan ar āra dziedāšanas tradīciju saistītās pavasara rotāšanas un citu gadskārtu ieražu dziesmas, gan darba un kāzu dziesmas.

Lai arī “Krāces” galvenais darbības lauks ir sadarbībā ar Jēkabpils novada lokālajām kopienām rīkotie tradicionālās kultūras pasākumi, grupa ir paguvusi piedalīties arī vairākos Latvijas mēroga un starptautiskos projektos, piemēram, “Starptautiskajā āra dziedāšanas festivālā” (Ļaudona, Latvija, 2022) un starptautiskajā folkloras festivālā “Atataria Lamzdžai – 2023” (Kauņa, Lietuva, 2023).

“Krāces” programmas festivāla koncertiem veidos gan vokālie, gan instrumentālie skaņdarbi, tajās būs bagātīgi pārstāvēti Sēlijai un arī Daugavas labā krasta sēliskajiem apvidiem raksturīgie vokālās burdondaudzbalsības paraugi. Tematiski tā būs ar gadskārtu, darba un ģimenes ieražām saistīta mūzik