Categories
about Suiti Association

About the EKC “Suiti” Association

“Etniskās kultūras centrs “Suiti” association was founded on December 18, 2001 in order to promote awareness about Suiti region as an ethnical community and to retain, protect and balance development of the Suiti heritage
In 2008, the association was given the status of organization of social benefit.

Articles of Association


The association consists of 50 members, includingall three Suiti municipalities – Alsunga District Council, Kuldīga Municipality Council (the Gudenieki and Basi civil parishes) and Ventspils District Council (Jūrkalne civil parish).
Up to 2005, the Association was directed by Lidija Jansone, from 2005 Ilga Leimane, in 2007 Grigorijs Rozentāls, and since 2009 – Dace Martinova.

The Board of the Association includes Ilga Leimane, Daiga Kalniņa and Dace Martinova (the Alsunga district), Daina Bērende, Dace Reinkopa (Gudenieki – the Kuldīga district), Māris Dadzis and Ligita Kalniņa (Jūrkalne – the Ventspils district).

Dace Martinova

Dace Martinova

Chairwoman of the Board,
Project Manager

+371 29222103
dace.martinova@inbox.lv

Ligita Kalniņa

Ligita Kalniņa

Vice Chairwoman of the Board, Project Manager and Event Organizer

+371 28696228
dimanti5@inbox.lv

Māra Rozentāle

Māra Rozentāle

Manager of International Projects

+371 29452767
maraspasts@inbox.lv

Banking information of the Association:
Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””
Reg. No. 40008064940
Address: Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, Latvia
Bank: JSC SEB Banka, code: UNLALV2X, Account No. LV87UNLA0050001043975
Valsts kase, code: TRELLV2X, Account No. LV23TREL9165550002000

Austuve

Radošā darbnīca “Austuve” dibināta 2008.gadā, kad Ilgas Leimanes vadībā tika…

Darbība 2010. gadā

2009.gada decembrī biedru pilnsapulcē tika izdarītas izmaiņas valdes sastāvā un…

Darbība 2012. gadā

Biedrības darbība 2012.gadā (PDF) Miķeļsvētki 2012 Suitu tradīciju skoliņa 2012

Darbība 2013. gadā

Biedrības darbība 2013.gadā (PDF) Jostu aušanas apmācība Suitu tradīciju skoliņa…

Darbība 2014. gadā

Biedrības darbība 2014.gadā (PDF) “Suit’ drāns” grāmata, Seto-suiti nometne, Suitu…

Darbība 2015. gadā

Biedrības darbība 2015.gadā (PDF) Projekti 2015 Pasākumi 2015 Biedrībai „Etniskās…

Darbība 2016. gadā

Biedrības darbība 2016.gadā (PDF) Projekti 2016 Pasākumi 2016 2016.gadā ar…

Darbība 2018. gadā

Biedrības darbība 2018.gadā (PDF) Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” 2018.gadā…

Darbība 2019. gadā

Suitu kulinārā mantojuma pavasara meistarklases: grūbu ēdieni, Suitu maizes svētki,…

Darbība 2021. gadā

Grāmata “Suitu novada mantojums. Suitu stāst.” Grāmatā “Suitu novada mantojums….

Suitu ķēķis

Radošā darbnīca “Suitu ķēķis” Radošās darbnīcas “Suitu ķēķis” pirmsākums ir…

UNESCO-tourism 2016-2020

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts UNESCO-tourism Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projekts,…