Categories
suitu kultūras mantojums

Suitu stāsti

Lai glābtu suitu valodu no izzušanas, šodien ir jāveic steidzami glābšanas pasākumu, kamēr mums vēl ir pieejami salīdzinoši labi valodas zinātāji. Lidijas Jansones redakcijā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu paveikts darbs pie pirmās suitu valodā sarakstītās grāmatas manuskripta izveides. Šeit atrodamie teksti ir melnraksta versija, kas pašreiz vēl nav uzskatāmi par pabeigtiem. Darbs pie šo […]

Categories
suitu kultūras mantojums

Suiteņu stāsti

Zemāk lasāmo Suiteņu stāstu autore ir Alsungas suitu sievu vadītāja Ilga Leimane. Tajos ir aprakstīti dažādi jautri un interesanti atgadījumi šī slavenā etnogrāfiskā ansambļa dzīvē. Raksti ir tapuši publicēšanai pašvaldības mēnešrakstā Alsungas Ziņas ar mērķi atsvaidzināt pašiem suitiem atmiņā te reiz ikdienā skanējušo valodu. Katra mēneša izdevumā tiek ievietots viens stāsts. Katr gād, kad nāk […]