Categories
par biedrību

Darbība 2020.gadā

Annas diena Basos

Senos laikos “Annas dienā” ļaudis ir uzsākuši ražas novākšanu. Tāpēc visi to dēvē arī par “saimnieču dienu”. Ik gadus saimniecēm par godu Gudenieku pagasta Basos 25. jūlijā tiek organizēts pasākums “Annas diena Basos”.

Biedrības pilnsapulce un segu izstāde

Šogad pirmsAnnas dienas pasākuma, Basu tautas namā notika biedrības EKC “Suiti” biedru pilnsapulce. Tika izskatīti vairāki jautājumi un pieņemti lēmumi. Prezentācijā atspoguļots 2019.gada veikums.
Pēc pilnsapulces biedri un pasākuma apmeklētāji varēja apskatīt suitu audēju segu izstādi. Kopumā izstādītas deviņas abpusējā aušanas tehnikā austās segas, kas tapušas šoziem Alsungā un Jūrkalnē.

Humoristiskais stāstu krājums “Savējie sapratīs”, prezentācijas pasākums

Uz mājīgi ierīkotās un tautiski izrotātas estrādītes kā pirmie kāpa jūrkalnieki Ligita Kalniņa, Marija Janvare, Skaidrīte Niedoliņa, Arvīds Bērziņš un Aivars Brūklis, kuri suitu mēlē lasīja Jāņa Priedoliņa, ar viegla sarkasma pilnos, humoristiskos stāstus “Savējie sapratīs”. Šie stāsti reiz bija publicēti Jūrkalnes pagasta avīzē “Maģie suiti” no 1996. gada līdz 2010. gadam. Stāsti sniedza informāciju par tā laika spilgtākajiem notikumiem, vēstures faktiem un pagasta aktualitātēm. Pēc tam kuplā skaitā sanākušos ļaudis iepriecināja dziedošā Tihovsku ģimene no Ludzas un izlocīt kājas aicināja kapela “Suitu muzikanti”.

Klausīties audio ierakstus “Savējie sapratīs”

Ikviens varēja nogaršot Basu saimnieču sarūpēto gardo skābputru un rupjmaizi ar medu. Kā arī turpat tirdziņā iegādāties vietējo ceptos raušus, maizīti un citus labumus.

Dzijas krāsošanas ar dabīgām krāsvielām

Viena no biedrības plānotām aktivitātēm 2020.gadā ir pasniedzējas Anetes Karlsones dzijas krāsošanas meistarklases organizēšana suitos. Biedrībai ir daudzu gadu sadarbība ar profesori un pētnieci, izzinot krāsu noslēpumus suitu tekstīlijās. Lai nedaudz nojaustu, kā sendienās tika pie tik košiem un skaitiem krāsu toņiem, kas raksturīgi suitu tērpam, nepieciešamas zināšanas un pieredze. Pasniedzēja šajā jomā ir uzkrājusi milzīgu pieredzi un zināšanas. Šoreiz zināšanas un pieredzi, trīs dienu garumā, smēlās piecas dalībnieces.
Meistarklases pirmajā dienā tika mazgāta dzija, kodināta un sagatavotas krāsvielas maisījumi. Otrajā un trešajā dienā pats krāsošanas process un dzijas skalošana, kas ir ļoti darbietilpīgs, fiziska spēka un pacietību prasošs.
Kopumā nokrāsoti 21 krāsu toņi, par izejmateriālu ņemot balto nebalināto un pelēko dziju. Krāsu toņi gūti no rūpijas saknēm, Kanādas zeltslotiņas, Brazīlijas sarkankoka, košenila bruņutīm, bērza lapām, dzeltenām ilzītēm, kampeškoka un melnalkšņa. Protams, neiztikt bez krāsu burvjiem – ķīmiskiem reaģentiem – alauna, vīnakmens, vara un dzelzs vitriola, alvas sāls un sārmiem.

Finansējums no LNKC “Suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākuma nodrošināšana” apstiprinātā projekta “Suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana” 650 eiro. Meistarklases norise 3.-5.jūlijs, Alsungas novada “Ezerkrastos”.