Categories
Uncategorised

Talku tradīcijas

Senākos laikos Suitu novadā liela nozīme bija talkām. Bija pieņemts lielākus un apjomīgākus darbus darīt kopā ar kaimiņiem. Tādā veidā pat smagi lauku darbi tika paveikti vieglāk, ātrāk un jautrāk. Talku veidā būvēja ēkas, veda mēslus, kūla labību, novāca kartupeļus un mīstīja linus. Talkās puiši varēja satikt meitas un meitas puišus, varēja iedzert, uzdziedāt, uzdejot, […]

Categories
Uncategorised

Kristību tradīcijas

Šeit ievietotajā tekstā ir izmantoti Daces Nastevičas apkopotie, bet līdz šim nepublicētie materiāli. Pirmā ēdienreize bija pēc pārbraukšanas no baznīcas.  Tajā viss nesa sevī simbolisku nozīmi – sēdēšana, ēšana, paši ēdieni utt.  Ēšana neturpinājās ilgi. Sievietes, kas nesēdēja pie galda, sāka dziedāt un mudināt pādīti dīdīt, diet, dancināt, lecināt. Tāpat kā viss, arī dīdīšana nesa maģisku raksturu.  Šāda darbība nepaliek […]

Categories
Uncategorised

Aktualitātes

Categories
Uncategorised

Pasākumi

Categories
Uncategorised

test

Categories
Uncategorised

Suitu kultūras mantojums

Kopš atgriešanās katoļticībā 1632. gadā, suiti ir ieguvuši savu īpašu katolisku identitāti, ar kuru viņi lepojas arī šodien. Vēlākajos gadsimtos, pašizolējoties no apkārtējiem luterāņu apvidiem, šajā kompaktajā Kurzemes katoļu salā ir izveidojusies un lielā mērā līdz mūsu dienām saglabājusies Latvijā unikāla, ļoti bagāta tradicionālā kultūrvide. Visā Latvijā nav otra tāda veidojuma. Suitu novada bagātā nemateriālā […]

Categories
Uncategorised

Kontakti

Biedrības valdes locekļi: Ilga Leimane +37129538267 ilgaleimane@inbox.lv Daiga Kalniņa +371 29474677 daiga.kalnina@inbox.lv Māris Dadzis +371 29126481 maris.dadzis@ventspilsnd.lv Ligita Kalniņa +371 28696228 dimanti5@inbox.lv Dace Reinkopa +371 29110981 kultura@kultura.lv Daina Berende +371 29110760 daina.berende@inbox.lv Biedrības rekvizīti: Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” Reģ.Nr.40008064940 Adrese: Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV0-3306 Banka: AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta […]